harmonogramHarmonogram prenájmu stánkov na rok 2024

Harmonogram prenájmu Typ: PDF dokument, Velkosť: 118.27 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Držitelia značky PONITRIE

Kompletné informácie o značke a držiteľoch: Produkty z nášho regiónu Ponitrie – Nitrianska organizácia cestovného ruchu (visitnitra.eu)

Zoznam aktuálnych držiteľov značky PONITRIE, spadajúcich do pôsobnosti našej MAS:

Zoznam (135.5 kB)

 

NSRV
NSS MAS
značenie produktov
 
 
 

leader

loga

eu 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí                     
                        

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigácia

Obsah

obrazok

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP č. 03/2024/OH

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. vyhlasuje Výzvu č.03/2024/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 (ŽoNFP, ktoré budú OH hodnotiť):

Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Typ výzvy:                uzavretá

Dátum vyhlásenia:  02.07.2024

Dátum uzavretia:    19.07.2024

Výzva s prílohami:

Výzva na výber OH 4.1 Typ: PDF dokument, Velkosť: 299.98 kB

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH Typ: DOCX dokument, Velkosť: 21.67 kB

Vzor životopisu Typ: DOCX dokument, Velkosť: 22.38 kB

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP č. 04/2024/OH

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. vyhlasuje Výzvu č.04/2024/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 (ŽoNFP, ktoré budú OH hodnotiť):

Podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Typ výzvy:                uzavretá

Dátum vyhlásenia:  02.07.2024

Dátum uzavretia:    19.07.2024

Výzva s prílohami:

Výzva na výber OH 7.5 Typ: PDF dokument, Velkosť: 300.35 kB

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH Typ: DOCX dokument, Velkosť: 21.67 kB

Vzor životopisu Typ: DOCX dokument, Velkosť: 22.38 kB

Hlasovanie v súťaži o najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2024

Pre hlasovanie v jednotlivých kategóriách je potrebné kliknúť na názov danej kategórie a v nej následne dať hlas svojmu favoritovi. Hlasovať môžete v každej z kategórii, pričom jednej Vami vybranej fotografii môžete udeliť iba jeden hlas.

Hlasovanie bude možné do 15.07.2024. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. t.j. Víťazi jednotlivých kategórií ďalej postupujú do hlasovania, ktoré sa uskutoční priamo v priebehu tohtoročného 49. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2024 v trvaní od 15. 8. do 18.8.2024 v pavilóne „F“. Návštevníci výstavy tak budú môcť udeliť svoj hlas jednej zo 7 víťazných fotografií z každej kategórie. Fotografia s celkovo najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže.

obrazok14. ročník súťaže

"Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 14. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024“. Využime príležitosť prezentovať krásy prírody nášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti...

Keďže súťaž je určená miestnym akčným skupinám, fotografie je potrebné zasielať našej kancelárii RZ Dolná Nitra o.z. a to najneskôr do 07.06.2024.

 

Pracovníci kancelárie vyberú spomedzi zaslaných fotografií tú "naj" v každej kategórii a táto fotografia bude následne prihlásená do súťaže za našu MAS.

Fotografie zasielajte na mail: manazer@dolnanitra.sk

Zaslaním fotografie dáva jej autor zároveň súhlas k použitiu a zverejneniu fotografie na propagáciu súťaže a propagáciu PRV SR.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR .

Súťaží sa v nasledovných kategóriách:

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS

7. Naše kroje  

 

logo* * *Oznam o vyhlásení Výzvy * * *

 

Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. oznamuje, že vyhlasuje dňa 12.02.2024 Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2024 pre opatrenia:

 

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu bude počas pracovných dní od 12.02.2024 do 08.03.2024 v kancelárii  MAS (Budova Kultúrneho domu) Golianovo č. 399, 951 08 Golianovo, 1. poschodie. Je potrebné sa vopred ohlásiť a to buď telefonicky: 0917 387 295, 0915 330 550 alebo prostredníctvom e-mailu:  manazer@dolnanitra.sk

Žiadateľ predkladá projektový návrh – žiadosť o dotáciu elektronicky na emailovú adresu manazer@dolnanitra.sk vo formáte word a .pdf so všetkými povinnými prílohami a v listinnej forme v 2 vyhotoveniach.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spomínanej výzvy neváhajte kontaktovať našu kanceláriu. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch na uvedenom linku: vyzvy-mas/leader-nsk-2024-131.html?kshowback=

 

* * * Odovzdanie ceny za účasť v súťaži "Najkrajšia logofotografia z územia MAS 2023" * * *

Predseda Regionálneho združenia odovzdal cenu za 1. a 2. miesto v súťaži "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023" autorke úspešných fotografií p. Romane Vlčejovej.
Srdečne gratulujeme! 

foto

obrázok

 

* * * OZNAM * * *

 

RZ Dolná Nitra o. z. Vám s radosťou oznamuje, že sme na základe Výzvy z Nitrianskeho samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2023 úspešne zrealizovali projekt s názvom „Z vtáčej perspektívy“ – zabezpečenie preventívnej údržby konštrukcie rozhľadne v obci Klasov, ktorého hlavným cieľom bolo prostredníctvom náteru predĺžiť životnosť rozhľadne a tým umocniť zážitok návštevníkov rozhľadne.

Zopár fotografií z realizácie projektu:

obrázokobr

orzepo

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“

obrazok

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP č. 01/2023/OH

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. vyhlasuje Výzvu č.01/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 (ŽoNFP, ktoré budú OH hodnotiť):

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:                uzavretá

Dátum vyhlásenia:  26.10.2023

Dátum uzavretia:    16.11.2023

Výzva č. 01/2023/OH s prílohami:

Výzva na výber OH ŽoNFP.pdf (301.08 kB)

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH.docx (21.67 kB)

Príloha č. 2 Vzor životopisu.docx (22.38 kB)

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP č. 02/2023/OH

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. vyhlasuje Výzvu č.021/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 (ŽoNFP, ktoré budú OH hodnotiť):

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:                uzavretá

Dátum vyhlásenia:  26.10.2023

Dátum uzavretia:    16.11.2023

Výzva č. 02/2023/OH s prílohami:

Výzva na výber OH ŽoNFP.pdf (301.64 kB)

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH.docx (21.67 kB)

Príloha č. 2 Vzor životopisu.docx (22.38 kB)

 

Výsledky 13. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2023 

Naša MAS sa zobrázokapojila do súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS.  V tomto roku sme súťažili v 6 kategóriách a veľmi nás teší, že sme získali hneď viacero krásnych ocenení. Hlasovanie o víťazoch jednotlivých kategórií prebiehalo na FB profile Národnej siete rozvoja vidieka SR a o absolútnom víťazovi sa hlasovalo spomedzi víťazov jednotlivých kategórií počas výstavy Agrokomplex 2023 v expozícii NSRV SR. Slávnostné udeľovanie ocenení prebiehalo na Agrokomplexe počas "Večera vidieka". Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili  a víťazom zároveň srdečne gratulujeme a prajeme im ešte mnoho krásnych momentov zachytených fotoobjektívom.

Link na stiahnutie albumu všetkých fotografií: https://www.nsrv.sk/?pl=23

Ocenenie v kategórii : Naša príroda

2. miesto : Majestátna lipa za tabuľou obce Vinodol Autorka: Romana Vlčejová

Ocenenie v kategórii : Naša budúcnosť

1. miesto s počtom “lajkov” 645: Láska k vinohradníctvu sa pestuje už od útleho veku detí Autorka: Romana Vlčejová

obrázok

Oznámenie o podpise Zmluvy a podpore z rozpočtu NSK 2023 Nástroj 1 LEADER NSK

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. oznamuje, že dňa  25.08.2023 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja, uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 9/2020 o poskytovaní  dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK.

Schválená výška dotácie pre kalendárny rok 2023 pre Opatrenie 1 (Podpora držiteľov regionálnej značky kvality) a Opatrenie 2 (Podpora činnosti združení a spolkov) predstavuje 14 493,00 EUR.    

Zmluva nadobudla účinnosť dňa 06.09.2023

 

obrazokOznámenie o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu z NSK na rok 2023

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. oznamuje, že Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 2. riadnom zasadnutí konanom dňa 20. marca 2023  uznesením č. 60/2023 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávnehokraja č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovnéhoruchu v znení neskorších zmien schválilo poskytnutie dotácie s sume 1 501 Eur.

Zmluva nadobudla účinnosť dňa 05.07.2023

Názov projektu, na ktorý sa dotácia poskytuje: „Z vtáčej perspektívy“ - zabezpečenie preventívnej údržby konštrukcie rozhľadne v obci Klasov.

 

logo

Aktualizácia výzvy B2

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. informuje o aktualizácii výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-X147-512-002 - aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.                                                                                           Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola. Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy.                                   

Dátum účinnosti aktualizácie: 16.06.2023                                                                         

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SSZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkajú.

Link na aktualizovanú výzvu: 

vyzvy-mas/aktualizacia-vyzvy-c-irop-clld-x147-512-002-aktivita-b2-zvysovanie-bezpecnosti-a-dostupnosti-sidiel-99.html?kshowback=

Aktualizácia výzvy D2

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. informuje o aktualizácii výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-X147-512-001 - aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.                                           Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola. Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy.                                   

Dátum účinnosti aktualizácie: 07.06.2023                                                                         

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SSZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkajú.

Link na aktualizovanú výzvu: 

vyzvy-mas/aktualizacia-vyzvy-c-irop-clld-x147-512-001-aktivita-d2-skvalitnenie-a-rozsirenie-kapacit-predskolskych-zariadeni-100.html?kshowback=

 

Aktualizácia výzvy A1

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. informuje o aktualizácii výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-X147-511-003 - aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.                                                                                                             Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola.                                   

Dátum účinnosti aktualizácie: 18.04.2023                                                                         

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SSZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkajú.

Link na aktualizovanú výzvu: 

vyzvy-mas/aktualizacia-vyzvy-c-irop-clld-x147-511-003-aktivita-a1-podpora-podnikania-a-inovacii-89.html?kshowback=

Aktualizácia výzvy D1

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. informuje o aktualizácii výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-X147-512-004 - aktivita D1 Učebne základných škôl.                                                                                                             Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola.                                   

Dátum účinnosti aktualizácie: 02.05.2023                                                                         

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SSZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkajú.

Link na aktualizovanú výzvu: 

vyzvy-mas/aktualizacia-vyzvy-c-irop-clld-x147-512-004-aktivita-d1-ucebne-zakladnych-skol-90.html?kshowback=

Obmedziť výpis akcií na


Stránka:

Oznámenie o podpise zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu z NSK 2023

Dátum konania:
20. 7. 2023
Typ akcie:
Komercia
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

Oznam o podpise Zmluva

Zobraziť viac

EVIDENCIA PRENAJÍMANIA STÁNKOV 2023

Dátum konania:
20. 7. 2023
Typ akcie:
Komercia
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

RZ Dolná Nitra zverejňuje harmonogram zapožičania stánkov na rok 2023

Zobraziť viac

Vyhlásenie Výzvy č.9 regionálny produkt PONITRIE

Dátum konania:
31. 8. 2022 - 6. 9. 2032 začiatok od 10:25
Typ akcie:
Občianska angažovanosť
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. informuje:

Zobraziť viac

Oznámenie o podpise zmluvy a podpore z rozpočtu NSK 2022

Dátum konania:
25. 8. 2022 - 30. 9. 2032
Typ akcie:
Občianska angažovanosť
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. informuje:

Zobraziť viac

Oznámenie o podpise zmluvy a podpore z rozpočtu NSK

Dátum konania:
7. 9. 2021 od 00:00 - 31. 12. 2023 do 12:00
Typ akcie:
Občianska angažovanosť
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

Oznámenie o podpise zmluvy a podpore z rozpočtu NSK

Zobraziť viac

Výzva MAS IROP - 5.1.2, aktivita A1

Dátum konania:
7. 6. 2021 od 00:00 - 31. 12. 2023 do 12:00
Typ akcie:
Občianska angažovanosť
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

Výzva MAS IROP - 5.1.2 aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Zobraziť viac

Výzva MAS IROP - 5.1.2, aktivita D1 Učebne základných škôl

Dátum konania:
12. 3. 2021 od 12:46 - 31. 12. 2023 do 12:46
Typ akcie:
Občianska angažovanosť
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

RZ Dolná Nitra o. z. vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom výzvy: IROP-CLLD-X147-512-004

Zobraziť viac

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 - LEADER NSK

Dátum konania:
5. 2. - 5. 3. 2021
Typ akcie:
Občianska angažovanosť
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK

Zobraziť viac

Výzva MAS, IROP, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum konania:
15. 12. 2020 - 31. 12. 2023
Typ akcie:
Komercia
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou vyhlásilo výzvu: Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich záze

Zobraziť viac

Harmonogram výziev IROP na rok 2020 - aktualizácia

Dátum konania:
5. 11. - 31. 12. 2020
Typ akcie:
Komercia
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

RZ Dolná Nitra o.z. aktualizovalo harmonogram výziev IROP na rok 2020. 

Harmonogram výziev 2020 - aktualizácia

Zobraziť menej

Stránka: