oHarmonogram prenájmu stánkov na rok 2023

Harmonogram stánkov (107.76 kB)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Držitelia značky PONITRIE

Kompletné informácie o značke a držiteľoch: Produkty z nášho regiónu Ponitrie – Nitrianska organizácia cestovného ruchu (visitnitra.eu)

Zoznam aktuálnych držiteľov značky PONITRIE, spadajúcich do pôsobnosti našej MAS:

Zoznam (135.5 kB)

 

NSRV
NSS MAS
značenie produktov
 
 
 

leader

loga

eu 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí                     
                        

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigácia

Obsah

Kultúrny prehľad

Vyhlásenie Výzvy č.9 regionálny produkt PONITRIE

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. informuje:

31. 8. 2022 - 6. 9. 2032DOLNÁ NITRA o.z.

Oznámenie o podpise zmluvy a podpore z rozpočtu NSK 2022

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. informuje:

25. 8. 2022 - 30. 9. 2032DOLNÁ NITRA o.z.

Oznámenie o podpise zmluvy a podpore z rozpočtu NSK

Oznámenie o podpise zmluvy a podpore z rozpočtu NSK

7. 9. 2021 - 31. 12. 2023DOLNÁ NITRA o.z.

Výzva MAS IROP - 5.1.2, aktivita A1

Výzva MAS IROP - 5.1.2 aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

7. 6. 2021 - 31. 12. 2023DOLNÁ NITRA o.z.

Výzva MAS IROP - 5.1.2, aktivita D1 Učebne základných škôl

RZ Dolná Nitra o. z. vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s kódom výzvy: IROP-CLLD-X147-512-004

12. 3. 2021 - 31. 12. 2023DOLNÁ NITRA o.z.

Výzva MAS, IROP, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou vyhlásilo výzvu: Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozv

15. 12. 2020 - 31. 12. 2023DOLNÁ NITRA o.z.

Oznámenie o získaní NFP z IROP

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, financovaného z Európskeho fondu re

31. 1. 2020 - 31. 12. 2023DOLNÁ NITRA o.z.

Vitajte na nových webových stránkach
Regionálneho združenie Dolná Nitra o.z. Veľký Lapáš
 
Katastrálne prepojené územie 11 obcí tvoriacich región Dolná Nitra sa rozkladá na úrodných nivách Žitavskej pahorkatiny, Nitrianskej pahorkatiny a Nitrianskej Nivy, medzi riekami Nitra a Žitava. 
Regionálne združenie Dolná Nitra o.  z. vzniklo koncom roka 2007 ako výsledok spoločného úsilia zástupcov verejného a súkromného sektora o spoluprácu vo všetkých oblastiach hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a spoločenského života s cieľom zabezpečiť rozvoj územia obcí v okolí Nitry. 
Hoci občianske združenie RZ Dolná Nitra o. z., tak ako ho poznáme v súčasnej podobe, nepíše dlhú históriu, jeho konštituovaniu predchádzala vzájomná spolupráca viacerých obcí v nitrianskom okrese už v minulosti ako prirodzený dôsledok historického vývoja, ekonomickej prepojenosti a samotnej geografickej blízkosti obcí. 
Snahou MAS DOLNÁ NITRA je nadviazať na príklady vzájomne prospešnej spolupráce z minulosti a využiť ich ako základný stavebný prvok pri vytváraní jeho dnešnej podoby a naštartovaní jeho súčasného rozvoja. Vyzdvihnutie spoločných znakov a typických čŕt územia má napomôcť budovaniu vlastnej identity, povedomia obyvateľov Dolnej Nitry a lokalpatriotizmu presahujúceho hranice obcí. 
Územie totiž spája celý rad spoločných čŕt. Ide o rozlohou primerané a kompaktné územie s rozmanitými prírodnými a geografickými podmienkami vo výhodnej polohe a blízkosti krajského mesta Nitry ako rozvojového pólu rastu a v blízkosti mesta Vráble, ktoré predstavujú pre jeho obyvateľov ponuku pracovných príležitostí, priestor pre kultúrne vyžitie a diferencovanosť služieb rôzneho charakteru. 

mapa