Fotografie 7 z 13
StornoZavrieť

Revitalizácia centrálnej obecnej plochy Veľký Lapáš, ROP, prioritná os 4. Regenerácia sídiel, opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel