harmonogramHarmonogram prenájmu stánkov na rok 2024

Harmonogram prenájmu Typ: PDF dokument, Velkosť: 118.27 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Držitelia značky PONITRIE

Kompletné informácie o značke a držiteľoch: Produkty z nášho regiónu Ponitrie – Nitrianska organizácia cestovného ruchu (visitnitra.eu)

Zoznam aktuálnych držiteľov značky PONITRIE, spadajúcich do pôsobnosti našej MAS:

Zoznam (135.5 kB)

 

NSRV
NSS MAS
značenie produktov
 
 
 

leader

loga

eu 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí                     
                        

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigácia

Obsah

Dňa 18.8.2017 bola RZ Dolná Nitra o.z. doručená správa z administratívnej finančnej kontroly, v rámci ktorej boli zistené nedostatky nefinančného charakteru. Jedná sa o porušenie VZN NSK č. 3/2016, čl. I., ods. 2. písm. k : 

"MAS je povinná informovať povereného zamestnanca NSK o pridelení dotácie konečným užívateľom, a to písomne do 10 pracovných dní od podpísania zmluvy s posledným vybraným konečným užívateľom."

a Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 879/2017, Čl. VI, ods. 5) :

"Konečný prijímateľ je povinný poskytnúť ďalšie informácie a doklady súvisiace s použitím dotácie podľa požiadaviek poskytovateľa."

RZ Dolná  Nitra o.z. podpísalo zmluvu s posledným konečným užívateľom dňa 26.6.2017 a písomnú informáciu predložilo do podateľne NSK dňa 24.7.2017. Vzhľadom k uvedenému, nebola dodržaná stanovená lehota do 10 pracovných dní.

RZ Dolná Nitra o.z. boli uložené nasledovné odporúčania alebo opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku :

P.č.

Odporúčania a opatrenia na nápravu nedostatkov

1.

V prípade predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na podporu implementácie Stratégie CLLD v kalendárnom roku 2018 zabezpečiť prostredníctvom manažmentu MAS dôsledné dodržiavanie podmienok, pokynov a postupov stanovených VZN, Zmluvou o poskytnutí dotácie, Usmernením 1 alebo 2, Programovým manuálom 1 alebo 2 a odporúčaní zamestnancov OSČ ÚNSK – v prípade podania podania žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2018 zabezpečíme dôsledné dodržiavanie podmienok, pokynov a postupov stanovených VZN, Zmluvou o poskytnutí dotácie, Usmernením 1 alebo 2, Programovým manuálom 1 alebo 2 a odporúčaní zamestnancov OSČ ÚNSK

2.

Informovať všetkých členov MAS o zistených nedostatkoch v ročnom zúčtovaní dotácie LEADER NSK za rok 2017 a o porušeniach príslušného ustanovenia VZN 3/2016 – všetkým členom RZ Dolná Nitra bol zaslaný e-mail s informáciou, informácia bola zverejnená aj na webovom sídle RZ Dolná Nitra o.z.

3.

Predložiť plán plnenia navrhnutých odporúčaní alebo opatrení – plán bol zaslaný na NSK spolu s písomnou správou o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených AFK a odstránení príčin ich vzniku