harmonogramHarmonogram prenájmu stánkov na rok 2024

Harmonogram prenájmu Typ: PDF dokument, Velkosť: 118.27 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Držitelia značky PONITRIE

Kompletné informácie o značke a držiteľoch: Produkty z nášho regiónu Ponitrie – Nitrianska organizácia cestovného ruchu (visitnitra.eu)

Zoznam aktuálnych držiteľov značky PONITRIE, spadajúcich do pôsobnosti našej MAS:

Zoznam (135.5 kB)

 

NSRV
NSS MAS
značenie produktov
 
 
 

leader

loga

eu 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí                     
                        

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Navigácia

Obsah

LEADER - akronym slov Liaison Entre Actions de Développement de ľ Économie Rurale v preklade znamená "linky akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky".

LEADER pomenúva prístup na podporu rozvoja vidieka, ktorý sa v EÚ uplatňuje od 90. rokov minulého storočia. Pôvodne predstavoval iba akýsi experiment, neskôr sa zaradil medzi 4 Iniciatívy Spoločenstva. Fakt, že sa z neho stal jeden z najúspešnejších nástrojov politiky rozvoja vidieka dokazuje aj to, že v súčasnom programovacom období sa povinne zaraďuje do PRV ako jeho 4. os. 

7 kľúčových znakov prístupu LEADER:

1. SPOLUPRÁCA v rámci regiónu, MAS, ostatných inštitúcií, MAS na národnej a nadnárodnej úrovni, ktorá sa prejavuje spoločnými aktivitami a projektmi.

2. MAS - verejno-súkromné partnerstvo v právnej forme občianskeho združenia zodpovedné za implementáciu integrovanej stratégie miestneho rozvoja.

3. INOVÁCIE - zavádzanie nových prístupov a inovácií nielen v technológiách, výrobe, ale aj v spôsoboch prpagácie alebo zapájania vybraných skupín obyvateľov do rozhodovania o budúcnosti regiónu.

4. INTEGROVANÁ STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA - dokument s popisom územia (problémy, príležitosti, vízia do budúcna). Sú v ňom zadefinované ciele a postup na ich dosiahnutie. Zahŕňa aktivity  z rôznych oblastí a do preocesu rozvoja územia zapája rôzne skupiny ľudí, obce i podnikateľov. 

5. INTEGROVANÉ A VIACSEKTOROVÉ AKCIE - akcie prepojené a koordinované ako súdržný celok (napr. zvyšovanie kvality miestnych služieb so starostlivosťou o krajinu, ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt a zavedením jednotného systému prpagácie).

6. PRÍSTUP ZDOLA-NAHOR - miestni aktéri najlepšie poznajú svoje územie, jeho problémy a potreby, uplatňuje sa pri vypracovaní ISRÚ a výbere projektov.

7. VYTVÁRANIE SIETÍ- za účelom výmeny dosiahnutých výsledkov, skúseností a know-how medzi MAS, a organizáciami zapojenými do rozvoja vidieka v SR ako aj v EU.