harmonogramHarmonogram prenájmu stánkov na rok 2024

Harmonogram prenájmu Typ: PDF dokument, Velkosť: 118.27 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Držitelia značky PONITRIE

Kompletné informácie o značke a držiteľoch: Produkty z nášho regiónu Ponitrie – Nitrianska organizácia cestovného ruchu (visitnitra.eu)

Zoznam aktuálnych držiteľov značky PONITRIE, spadajúcich do pôsobnosti našej MAS:

Zoznam (135.5 kB)

 

NSRV
NSS MAS
značenie produktov
 
 
 

leader

loga

eu 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí                     
                        

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigácia

Obsah

        Logo EU     Logo LEADER  Logo PRVLogo IROPLogo DN        

                   Európska únia, Európske štrukturálne a investičné fondy

Animácie na oživenie stratégie CLLD RZ Dolná Nitra

Kód projektu : 309190P003

Prijímateľ : Regionálne združenie Dolná Nitra o.z, č. 399, 951 08 Golianovo, IČO : 42 116 252

Celková výška oprávnených výdavkov : 22 288,29 EUR

Dátum začiatku realizácie projektu : 11/2018

Hlavný cieľ projektu : Hlavným cieľom projektu je podpora aktivít súvisiacich s oživovaním stratégie CLLD územia RZ Dolná Nitra, to znamená propagácia stratégie a informovanosť o dotknutom území. Implementáciou navrhovaných aktivít prispejeme k lepšej koordinácii aktivít, informovanosti obyvateľov územia, konečných užívateľov, k propagácii činnosti MAS Regionálne združenie Dolná Nitra a v neposlednom rade aj Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Projekt sa bude realizovať predovšetkým  na území Dolnej Nitry a je určený pre miestnych aktérov a širokú verejnosť.

Aktivity projektu sú zamerané najmä na 

  • Propagáciu a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
  • Výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi – semináre, konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác;
  • Vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na  rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov;

Očakávané výsledky projektu :

Implementáciou projektu očakávame, že dôjde k lepšej koordinácii aktivít, k zlepšeniu propagácie Regionálneho združenia Dolná Nitra o.z., k lepšej informovanosti o výsledkoch stratégie CLLD.

Výsledkom animácií bude aktivizácia jednotlivých aktérov MAS, posilní sa partnerstvo a to povedie k oživeniu celej stratégie CLLD a územia RZ Dolná Nitra. Zároveň očakávame rozvoj spolupráce, sieťovanie subjektov verejného a neverejného sektora. Prostredníctvom informačných aktivít zameraných na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí dosiahneme podávanie kvalitných projektov, čo bude smerovať k úspešnému naplneniu cieľov stratégie CLLD ako aj PRV SR 2014 – 2020.