harmonogramHarmonogram prenájmu stánkov na rok 2024

Harmonogram 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 118.48 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Držitelia značky PONITRIE

Kompletné informácie o značke a držiteľoch: Produkty z nášho regiónu Ponitrie – Nitrianska organizácia cestovného ruchu (visitnitra.eu)

Zoznam aktuálnych držiteľov značky PONITRIE, spadajúcich do pôsobnosti našej MAS:

Zoznam (135.5 kB)

 

NSRV
NSS MAS
značenie produktov
 
 
 

leader

loga

eu 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí                     
                        

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigácia

Obsah

obrazok14. ročník súťaže

"Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 14. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024“. Využime príležitosť prezentovať krásy prírody nášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti...

Keďže súťaž je určená miestnym akčným skupinám, fotografie je potrebné zasielať našej kancelárii RZ Dolná Nitra o.z. a to najneskôr do 07.06.2024.

 

Pracovníci kancelárie vyberú spomedzi zaslaných fotografií tú "naj" v každej kategórii a táto fotografia bude následne prihlásená do súťaže za našu MAS.

Fotografie zasielajte na mail: manazer@dolnanitra.sk

Zaslaním fotografie dáva jej autor zároveň súhlas k použitiu a zverejneniu fotografie na propagáciu súťaže a propagáciu PRV SR.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR .

Súťaží sa v nasledovných kategóriách:

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS

7. Naše kroje  

* * * Pozvánka na podujatia vo Veľkom Lapáši * * *

foto

obra

Podmienky k susedskej burze:

Pravidlá a podmienky k Susedskej burze Typ: PDF dokument, Velkosť: 309.92 kB

* * * logoOznam o vyhlásení Výzvy * * *

Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. oznamuje, že vyhlasuje dňa 12.02.2024 Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2024 pre opatrenia:

 

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu bude počas pracovných dní od 12.02.2024 do 08.03.2024 v kancelárii  MAS (Budova Kultúrneho domu) Golianovo č. 399, 951 08 Golianovo, 1. poschodie. Je potrebné sa vopred ohlásiť a to buď telefonicky: 0917 387 295, 0915 330 550 alebo prostredníctvom e-mailu:  manazer@dolnanitra.sk

Žiadateľ predkladá projektový návrh – žiadosť o dotáciu elektronicky na emailovú adresu manazer@dolnanitra.sk vo formáte word a .pdf so všetkými povinnými prílohami a v listinnej forme v 2 vyhotoveniach.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spomínanej výzvy neváhajte kontaktovať našu kanceláriu. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch na uvedenom linku: vyzvy-mas/leader-nsk-2024-131.html?kshowback=

 

* * * Odovzdanie ceny za účasť v súťaži "Najkrajšia logofotografia z územia MAS 2023" * * *

Predseda Regionálneho združenia odovzdal cenu za 1. a 2. miesto v súťaži "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2023" autorke úspešných fotografií p. Romane Vlčejovej.
Srdečne gratulujeme! 

foto

obrázok

* * * POZVÁNKA * * *

Obec Veľký Lapáš pozýva všetkých na Silvestrovskú batôžkovicu

Ples

* * * OZNAM * * *

RZ Dolná Nitra o. z. Vám s radosťou oznamuje, že sme na základe Výzvy z Nitrianskeho samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2023 úspešne zrealizovali projekt s názvom „Z vtáčej perspektívy“ – zabezpečenie preventívnej údržby konštrukcie rozhľadne v obci Klasov, ktorého hlavným cieľom bolo prostredníctvom náteru predĺžiť životnosť rozhľadne a tým umocniť zážitok návštevníkov rozhľadne.

Zopár fotografií z realizácie projektu:

obrázokobr

orzepo

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“

obrazok

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP č. 01/2023/OH

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. vyhlasuje Výzvu č.01/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 (ŽoNFP, ktoré budú OH hodnotiť):

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:                uzavretá

Dátum vyhlásenia:  26.10.2023

Dátum uzavretia:    16.11.2023

Výzva č. 01/2023/OH s prílohami:

Výzva na výber OH ŽoNFP.pdf (301.08 kB)

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH.docx (21.67 kB)

Príloha č. 2 Vzor životopisu.docx (22.38 kB)

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP č. 02/2023/OH

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. vyhlasuje Výzvu č.021/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 (ŽoNFP, ktoré budú OH hodnotiť):

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:                uzavretá

Dátum vyhlásenia:  26.10.2023

Dátum uzavretia:    16.11.2023

Výzva č. 02/2023/OH s prílohami:

Výzva na výber OH ŽoNFP.pdf (301.64 kB)

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH.docx (21.67 kB)

Príloha č. 2 Vzor životopisu.docx (22.38 kB)

 

Výsledky 13. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2023 

Naša MAS sa zobrázokapojila do súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS.  V tomto roku sme súťažili v 6 kategóriách a veľmi nás teší, že sme získali hneď viacero krásnych ocenení. Hlasovanie o víťazoch jednotlivých kategórií prebiehalo na FB profile Národnej siete rozvoja vidieka SR a o absolútnom víťazovi sa hlasovalo spomedzi víťazov jednotlivých kategórií počas výstavy Agrokomplex 2023 v expozícii NSRV SR. Slávnostné udeľovanie ocenení prebiehalo na Agrokomplexe počas "Večera vidieka". Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili  a víťazom zároveň srdečne gratulujeme a prajeme im ešte mnoho krásnych momentov zachytených fotoobjektívom.

Link na stiahnutie albumu všetkých fotografií: https://www.nsrv.sk/?pl=23

Ocenenie v kategórii : Naša príroda

2. miesto : Majestátna lipa za tabuľou obce Vinodol Autorka: Romana Vlčejová

Ocenenie v kategórii : Naša budúcnosť

1. miesto s počtom “lajkov” 645: Láska k vinohradníctvu sa pestuje už od útleho veku detí Autorka: Romana Vlčejová

obrázok

Oznámenie o podpise Zmluvy a podpore z rozpočtu NSK 2023 Nástroj 1 LEADER NSK

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. oznamuje, že dňa  25.08.2023 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja, uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 9/2020 o poskytovaní  dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK.

Schválená výška dotácie pre kalendárny rok 2023 pre Opatrenie 1 (Podpora držiteľov regionálnej značky kvality) a Opatrenie 2 (Podpora činnosti združení a spolkov) predstavuje 14 493,00 EUR.    

Zmluva nadobudla účinnosť dňa 06.09.2023

 

obrazokOznámenie o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu z NSK na rok 2023

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. oznamuje, že Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 2. riadnom zasadnutí konanom dňa 20. marca 2023  uznesením č. 60/2023 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávnehokraja č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovnéhoruchu v znení neskorších zmien schválilo poskytnutie dotácie s sume 1 501 Eur.

Zmluva nadobudla účinnosť dňa 05.07.2023

Názov projektu, na ktorý sa dotácia poskytuje: „Z vtáčej perspektívy“ - zabezpečenie preventívnej údržby konštrukcie rozhľadne v obci Klasov.

 

logo

Aktualizácia výzvy B2

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. informuje o aktualizácii výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-X147-512-002 - aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.                                                                                           Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola. Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy.                                   

Dátum účinnosti aktualizácie: 16.06.2023                                                                         

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SSZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkajú.

Link na aktualizovanú výzvu: 

vyzvy-mas/aktualizacia-vyzvy-c-irop-clld-x147-512-002-aktivita-b2-zvysovanie-bezpecnosti-a-dostupnosti-sidiel-99.html?kshowback=

Aktualizácia výzvy D2

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. informuje o aktualizácii výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-X147-512-001 - aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.                                           Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola. Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy.                                   

Dátum účinnosti aktualizácie: 07.06.2023                                                                         

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SSZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkajú.

Link na aktualizovanú výzvu: 

vyzvy-mas/aktualizacia-vyzvy-c-irop-clld-x147-512-001-aktivita-d2-skvalitnenie-a-rozsirenie-kapacit-predskolskych-zariadeni-100.html?kshowback=

Kalendár podujatí obce Veľký Lapáš 2023 

Kalendár podujatí obce Veľký Lapáš 2023 plagát.jpg (563.75 kB)

plagat

Aktualizácia výzvy A1

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. informuje o aktualizácii výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-X147-511-003 - aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.                                                                                                             Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola.                                   

Dátum účinnosti aktualizácie: 18.04.2023                                                                         

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SSZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkajú.

Link na aktualizovanú výzvu: 

vyzvy-mas/aktualizacia-vyzvy-c-irop-clld-x147-511-003-aktivita-a1-podpora-podnikania-a-inovacii-89.html?kshowback=

Aktualizácia výzvy D1

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. informuje o aktualizácii výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-X147-512-004 - aktivita D1 Učebne základných škôl.                                                                                                             Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola.                                   

Dátum účinnosti aktualizácie: 02.05.2023                                                                         

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SSZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkajú.

Link na aktualizovanú výzvu: 

vyzvy-mas/aktualizacia-vyzvy-c-irop-clld-x147-512-004-aktivita-d1-ucebne-zakladnych-skol-90.html?kshowback=

Obmedziť výpis akcií na


Stránka:

Čaro adventu

Dátum konania:
2. 12. 2018 začiatok od 11:00
Typ akcie:
Kultúra, zábava
Miesto konania:
centrum obce - Lúčnica nad Žitavou

Už túto nedeľu 2.12. Vás srdečne pozývame na vianočné trhy, vystúpenie detského folklórneho súboru Chotárčence, zapálenie 1.adventnej sviece, posvätenie adventného venca. Všetci ste srdečne vítaní!!!

Zobraziť viac

FS Rapkáčik otvára detskú zložku súboru

Dátum konania:
30. 11. 2018 začiatok od 17:00
Typ akcie:
Kultúra, zábava - pre deti
Miesto konania:
Veľký Lapáš - kultúrny dom - Veľký Lapáš

Milí rodičia a starí rodičia. Ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa do FS Rapkáčik, zápis sa bude konať : 30.11.2018 o 17:00 hod v kinosále Kultúrneho domu vo V. Lapáši.

Zobraziť viac

Informácia o schválení NFP na Animácie a oživenie stratégie CLLD

Dátum konania:
10. 11. 2018
Typ akcie:
Občianska angažovanosť
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

Hlavným cieľom projektu je podpora aktivít súvisiacich s oživovaním stratégie CLLD územia RZ Dolná Nitra, to znamená propagácia stratégie a informovanosť o dotknutom území. Implementáciou navrhovaných aktivít prispejeme k lepšej koordin

Zobraziť viac

Vinohrad v dreve zakliaty

Dátum konania:
25. - 27. 10. 2018
Typ akcie:
Komercia
Miesto konania:
Dvor u rezbára, vinohrady Malý Lapáš - Malý Lapáš 30

Dvor u rezbára pozýva na Rezbárske sympózium "Vinohrad v dreve zakliaty"

Zobraziť viac

9. ročník Majster ranča Nový dvor

Dátum konania:
6. 10. 2018
Typ akcie:
Kultúra, zábava
Miesto konania:
Ranč Nový dvor - Malý Lapáš

Ranč Nový dvor Malý Lapáš Vás pozýva na 9. ročník Majster ranča Nový dvor, dňa 6.10.2018. Môžete sa tešiť na Furmanské pilčícke preteky, akcie re deti, súťaže pre divákov a bohatý sprievodný program.

Zobraziť viac

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Dátum konania:
1. 10. 2018
Typ akcie:
Komercia
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

MAS RZ Dolná Nitra oznamuje, že dňa 1.10.2018 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z dotácie NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja . Nástroj 1 LEADER NSK..

Zobraziť viac

Oznámenie o podpise zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej znač

Dátum konania:
1. 10. 2018
Typ akcie:
Komercia
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

MAS RZ Dolná Nitra o.z. oznamuje, že ku dňu 27.9.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie medzi MAS RZ Dolná Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom za účelom dotácie NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činno

Zobraziť viac

Futbalový turnaj Dolnej Nitry

Dátum konania:
7. 7. 2018 začiatok od 09:00
Typ akcie:
Kultúra, zábava
Miesto konania:
Golianovo - futbalové ihrisko

Pozývame Vás na futbalový turnaj Dolnej Nitry, ktorý sa uskutoční dňa 7.7.2018 o 9:00 v Golianove. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vašu účasť!!!

Zobraziť viac

Informácia o schválení NFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS

Dátum konania:
28. 2. 2018
Typ akcie:
Komercia
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. si dovoľuje informovať o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 na realizáciu projektu: Zabezpečenie prevádzkových nákladov MAS RZ

Zobraziť viac

Divadelné bábkové predstavenie

Dátum konania:
3. 9. 2017 začiatok od 17:00
Typ akcie:
Komercia
Miesto konania:
Územie - MAS Dolná Nitra

Obec Lúčnica nad Žitavou Vás srdečne pozýva na divadelné bábkové predstavenie "DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN", ktoré sa uskutoční 3.9.2017 o 17:00 hod na amfiteátri v Lúčnici nad Žitavou.

Zobraziť viac

Stránka: